Activitat de Lizbeth Vega a Faber Andorra

dilluns, 6 / de desembre / 2021 , Andorra

Activitat de Lizbeth Vega a Faber Andorra

Activitat de Lizbeth Vega a Faber Andorra

Resum de la ponència

L'objectiu de l'estada a Faber Andorra va ser fer accions tendents al tancament del projecte de recerca “Capacitació en línia a pares i mestres per a la promoció de l'alfabetització emergent de nens preescolars” (PAPIIT IT 300619). L'objectiu es va complir ja que es va fer la recopilació de tots els productes del projecte, l'informe final del qual ja està redactat en primera versió. S'impartí una plàtica a estudiants de la Facultat d'Educació de la Universitat d'Andorra sobre l'alfabetització emergent, fou interessant conèixer els seus punts de vista. Es va concloure el volum 8 i 9 de la revista Psicología Educativa, de la qual sóc editora general. El volum ja està publicat en línia a http://www.psicol.unam.mx/psicologiaeducativa/Contenido8.html. Vaig realitzar activitats del Comitè d'Ètica a la Investigació de la Facultat de Psicologia de la UNAM, del qual sóc Secretària. I bé, vaig gaudir dels meravellosos paisatges nevats de La Massana.